रैथाने बालीको प्रवद्र्धनमा ज्ञान केन्द्रहरु सक्रिय

रामचन्द्र बराल(पोखरा)महेन्द्र जीसी (पर्वत) । कृषि विकासका विगत अभ्यासहरुलाई समिक्षा गर्दै स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरुले प्राङ्गारिक क्षेत्र घोषणाको अभियान नै चलाउन थाले पछि केन्द्रीय सरकारले पनि केन्द्रीय रुपमा रैथाने बालीको प्रवद्र्धन तथा प्राङ्गारिक कृषि कर्मको […]